OBAVEŠTENJE

MTVU je utvrdio da nemate studentski autorizovan pristup u virtuelne amfiteatre.

Potrebno je da tačno unesete vaše korisničko ime (User Name) i lozinku (Password)
koje ste dobili prilikom upisa studija. Vodite računa o velikim i malim slovima.

 

PONOVO ?